het initiatief

Initiatiefnemer is Jan Kees Schelvis, grafisch ontwerper en één van de mensen die gelooft dat er ruimte moet zijn voor mensen die anders willen leven en werken dan wat in de regel gebruikelijk is en toegelaten wordt. Niet om de regels te negeren maar om de regelgevers en de partijen die daarnaar handelen uit te nodigen om mee te denken over hoe het ook anders kan. Het gaat dan over braakligging – een probleem van vele gemeenten – en over hoe die kan worden aangewend om andere ontwikkelmethoden uit te proberen; maar ook om een andere dan de gebruikelijke markt de ruimte te geven en daarvoor alternatieve oplossingen te bieden. Een beweging die in heel Nederland valt te ontwaren en die tot verschillende experimenten leidt. Het projectvoorstel voor de Werfkade is zo’n experiment.

Schelvis heeft zich omgeven met experts die deze alternatieve wegen al hebben verkend en op verschillende plaatsen in de praktijk brengen. DAAD architecten zoekt oplossingen voor de permanent veranderende of flexibele stad. Peter Stut ontwikkelt modulaire bouwsystemen waarmee hij in elke situatie vraaggestuurde oplossingen kan bieden. En de mensen van 132co verkennen in verschillende plaatsten in het Noorden het 'anders ontwikkelen en bouwen' en brengen dit ook al in de praktijk, gesteund door Regio Groningen Assen, Platform 31 en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

referentiebeelden Peter Stut
referentiebeeld DAAD
referentiebeelden 132co