actueel

29 maart 2018

Overleg met de gemeente over de te volgen ontwikkelroute en grondaankoop.

14 maart 2018

Het vervolg-schetsontwerp en het te volgen tijdspad, om tot een aanbesteding te komen is besproken met de eerste potentiële kopers. Het schetsontwerp laat een aaneengesloten gevel zien die het karakter van een scheepswerf of industrieel pand heeft, doch ook de fijnheid van woningen. Daarmee past het in het omgevingsbeeld en is het zoveel mogelijk kostenbesparend. In het midden van het terrein zal verder rond een binnenplaats gebouwd gaan worden.

17 januari 2018

De afgelopen weken zijn de eerste serieus geïnteresseerden geïnterviewd. De interviews geven een beeld van wie de mogelijke nieuwe bewoners zijn en hoe zij wensen te wonen.

Tijdens de bijeenkomst op 17 januari zijn de interview besproken en heeft iedereen meegewerkt aan een oefening om hun specifieke woonactiviteiten te waarderen in de vorm van vierkantemeters. De informatie die hieruit volgt nemen de ontwerpers mee om tot een volgend schetsontwerp te komen, waarin volumes en financiële haalbaarheid centraal staan.

Meeting op 6 december 2017

Geïnteresseerden zijn geïnformeerd over de stand van zaken omtrent het overleg met de gemeente.

6 juli 2017

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het optieverzoek om het Helmersterrein aan de Werfkade te ontwikkelen.

31 mei 2017

In de eerste week van juni wordt het optieverzoek besproken met de verantwoordelijke wethouder en zal het voorstel zijn direct daarna het verzoek aan het college van B&W van Hoogezand Sappemeer voor te leggen.

Mei 2017

De initiatiefgroep Werfkade heeft een optieverzoek tot het ontwikkelen van het Helmersterrein (de beoogde bouwgrond) aan de Werfkade naar het college van B&W van de gemeente Hoogezand Sappemeer gestuurd. Hierop is een eerste korte reactie gekomen van de gemeente: hoopvol, met nog een aantal vragen. Hierop is door de initiatiefgroep geantwoord. Ambtenaren van de gemeente werken de aanvraag nu verder uit en zullen het dan voorleggen aan het college van B&W die vervolgens de toestemming moeten geven.

1 mei 2017

De initiatiefgroep Werfkade organiseert een informatieavond in galerie Werfkade. Aan het einde van de avond zetten 6 geïnteresseerden hun handtekening als oprecht geïnteresseerden voor dit bouwproject.

2015 – 2017

Korte samenvatting van het eerste deel van de totstandkoming van het bouwproject Werfkade: Jan Kees Schelvis gaat op zoek naar een stukje grond om een eigen huis/atelier op te zetten. Legt contact met de gemeente Hoogezand Sappemeer. Hij wordt uitgenodigd om wat plekken te komen bekijken. Zijn oog valt op het Helmersterrein aan de Werfkade in Martenshoek. De gemeente vraagt hem een plan te ontwikkelen voor het stuk grond dat ongeveer de maat van een half voetbalveld heeft. Een eerste idee met modulaire containerwoningen valt goed bij de gemeente. JK nodigt ruimtelijk en industrieel ontwerper Peter Stut en vervolgens Rob Hendriks (DAAD architecten) uit om mee te denken. Het plan ontwikkelt zich in de richting van mogelijk een modulair concept. In de tussentijd organiseren JK en de gemeente HS een paar informatieavonden voor de omwonenden. Zij worden op deze wijze in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van de plannen en mogen ook meedenken. Na een eerste ontwerpfase is het tijd voor projectontwikkeling. Er wordt lang gezocht naar een geschikte projectmanager. Najaar 2016 wordt Jan Does (strategisch projectmanager) aan het team toegevoegd. Het plan kan nu verder uitgewerkt worden.