aanpak

Bent u als oudere geïnteresseerd in dit project en de koop van een woning, dan kunt u contact opnemen met Jan Kees Schelvis, telefoon: 06 217 18 783 of via e-mail: jankees@schelvisontwerp.nl Wij zullen uw adresgegevens opnemen en u vervolgens gaan informeren over het te volgen traject.

De studentenhuisvesting zal via Stichting Studentenhuisvesting SSH georganiseerd worden.