kwaliteit van leven

In het Werfkade woonproject wonen ouderen en jongeren samen. Wij geloven dat de verbinding ‘oud’ en ’jong’ een positieve uitwerking op beide groepen kan hebben. Verschillende faciliteiten deel je met elkaar en je kunt van mens tot mens iets voor elkaar betekenen.